Bokverket Zinkgruvans Zinkgruvor

En sammanställning av verksamhetens historia samt teknikutveckling 1529–1976

Långt före Zinkgruvan blev Zinkgruvan fanns inget namn på samhället, som inte heller fanns. Mineraliseringarna var dock kända och området kallades av den anledningen tidigt för ”zinkgruvorna”.

Vi har till del sökt källmaterial från tiden före Vieille Montagnes övertagande av gruvrättigheterna 1857. Vi kom då i det sökandet ända till den 8 maj 1529 när tinget i Askersund var församlat för att bekräfta Sundbo härads fysiska gränser, då dessa hade gått förlorade. Vid tinget, bland åldermännen, fick vi höra talas om gränsröset för Korsgruvan, eller Rågångsgruvan, i det samhälle som idag heter Zinkgruvan. Detta innebär att vi nu tryggt kan påstå att dagens zinkgruvor har varit bearbetade i varje fall sedan 1500-talets början.

Boken innehåller en detaljerad sammanställning och analys av gruvornas historia: vilka som mutat in vilka gruvor och när, och hur det belgiska Vieille Montagne förvärvade gruvrättigheterna och byggde ett samhälle runt fyndigheterna.

Rikt illustrerad med bilder i färg, kartor, skisser och fotografier.

ISBN: 978-91-89210-24-0
Antal sidor: 472 sidor, fördelade på två band
Språk: Svenska
Utk. 9 november 2021

Beställ boken här eller i din bokhandel!
Provläs här!

Högupplösta pressbilder