Medarbetartidningen Zinktrycket blev en direkt följd av vårt arbete med Zinkgruvan Minings jubileumsbok. Den gavs ut vid gruvans 150-årsjubileum 2007. Tidningen utkommer med tre nummer per år och belyser företagshändelser under och ovan jord. Här kan man läsa om maskininvesteringar, om att jobba natt, hälsotips, enkätfrågor, säkerhetsarbete med mera.