Vi äger del i bolaget VA-guiden, som vi var med och startade för drygt 10 år sedan. Årligen ordnar företaget en konferens i någon av landets större orter, olika varje år. Konferensen vänder sig till landets miljöinspektörer, VA-tekniker och andra som jobbar med vatten, avlopp, VA-planering och dagvatten. Bild & Kultur formger de olika trycksakerna till konferensen och håller ordning på hemsidan.