Utkommer 30 april 2021: Kungllig Hovleverantör

Hovleverantörerna i Sverige är en färgstark skara av företagare. I sitt förord till den nya boken om Hovleverantörerna skriver Kungen:

”Hovleverantörskapet är i grund och botten ett sätt att markera en uppskattad och god affärsrelation – relationer som i vissa fall löper genom flera generationer. Med åren har det även kommit att ses som ett tecken på kvalitet, vilket givetvis är glädjande.”

Boken är en rikt illustrerad skildring av modernt svenskt näringsliv. Den har parallella texter på svenska och engelska. Bakgrund till fenomenet Kunglig Hovleverantör, och nutid, speglad i besök hos 58 av dagens hovleverantörer, spridda över hela landet.

2-språkig utgåva! Bokens text är på svenska och engelska.

Pris: 265 kr inkl. moms. Frakt tillkommer.
ISBN 978-91-89210-21-9
Antal sidor: 164 sidor
Utk: 30 april 2021

Beställ boken här eller i din bokhandel!