Naturbeteskött är kött som kommer från friska djur som betar på marker som inte kan skötas eller plöjas av maskiner. Naturbetet leder till en bibehållen biologisk mångfald, friskare djur och ett bättre kött. Läs mer på: www.naturbete.com.