Den andra bygdeboken om Närkesberg. Traktens historia och nutid skildras av de boende på orten. Boken handlar om den stora förändring Närkesberg genomgått de senaste 50 åren; hur korna sålts av från gårdarna och entreprenörskapet hittat nya former. Här finns de många Närlesbergsbyarnas historia och en unik fotosamling av 250 enskilda boningshus. I boken skildras även föreningslivet och enskilda profiler såsom fotbollstränaren Benny Lennatsson och speedwayföraren Evert ”Kumla-Frasse” Fransson.
Boken är vackert inbunden i hårda pärmar och tryckt i endast 800 exemplar, varav de första 500 är numrerade.

Pris: 395 kr inkl. moms.
ISBN 978-91-89210-08-0
Antal sidor: 272 sidor
Utk: 2010

Beställ boken!