I området kring Zinkgruvan och Åmmeberg har det bedrivits gruvdrift ända sedan 1200-talet. Tack vare gruvdriften och bolaget Viellie Montagne byggdes ett unikt gruvsamhälle upp. Vi har med Zinkgruvan Mining och de två orternas hembygdsföreningar gjort en turistbroschyr med fokus på områdets gruvhistoria.