Föreningen Östra Lerbäcks historia har engagerat hela Närkesberg i produktionen av denna bok. Under de senaste 5 åren har de bit för bit kartlagt och skrivit ner bygdens historia. Det är en berättelse om människor och deras livsöden, arbete, glädje, sorg och det dagliga livet i Närkesberg.

Boken omfattar 304 sidor och innehåller ca 300 bilder. Den är vackert inbunden med tygklot i ryggen och mattlaminerade pärmar. Boken är tryckt i en liten upplaga om 800 exemplar och gavs ut den 1 juli 2006, till Lerbäcksmarken.

Pris: 395 kr inkl. moms.
ISBN 91-89210-03-4
Antal sidor: 304 sidor
Utk: 2006

Boken är slutsåld på förlaget.