I över tio års tid har vi haft nöjet att ihop med Askersunds kommun producera tidningen ”Bo i Askersund” som går ut till kommunens hushåll, företag och organisationer. Det är en 12-sidig tidning i A4-format med nyheter, pågående projekt, visioner, företagande, vägar, skolor – ja allt som påverkar oss som bor i Askersund. Väldigt allmänbildande att få ingå i redaktionsgruppen!