Åsbro kursgård är energibranschens utbildningscenter i Sverige. Här utbildas bland annat insatsstyrkan som rycker in när stormar hotar landets elförsörjning. Bild & Kultur supportar kursgården med bland annat trycksaker, webb och foto. www.asbro.se