Agne Bergkvist utbildar alla som vill bli bättre och säkrare på att köra motorsåg och röjsåg. Firman är ett enmansföretag, och hemsidan blir ett smart sätt för honom att berätta mer om sina utbildningar, då han själv ofta är ute på uppdrag. www.agnebergkvist.se