Åsbro Kursgård

Åsbro kursgård är energibranschens utbildningscenter i Sverige. Här utbildas bland annat insatsstyrkan som rycker in när stormar hotar landets elförsörjning. Bild & Kultur supportar kursgården med bland annat trycksaker, webb och foto. www.asbro.se

CCB

CCB står för Coalition Clean Baltic. Det är en non-governmental organization (NGO) som verkar från Uppsala. Organisationen jobbar för att rädda livet i Östersjön genom projekt, events och informationsspridning. Vi har haft CCB som kund sedan 1990-talet. www.ccb.se

Agne Bergkvist

Agne Bergkvist utbildar alla som vill bli bättre och säkrare på att köra motorsåg och röjsåg. Firman är ett enmansföretag, och hemsidan blir ett smart sätt för honom att berätta mer om sina utbildningar, då han själv ofta är ute på uppdrag. www.agnebergkvist.se