Vem tillverkar Serafimerorden?

De Kungliga Hovleverantörsföretagen besitter stor specialkunskap. Visste du att Serafimerorden tillverkas på Öland? Eller att det finns ett företag som kan laga vagnshjulen om Sjuglasvagnen skulle gå sönder. Hovleverantörerna svetsar, gjuter, kokar, tvättar, brygger och snidar – för kung & fosterland! Nu gör vi en ny bok om dessa företag. Klar 2021.

Tryck i Zinktrycket

Nya numret av Zinktrycket känns ovanligt innehållsrikt. Vi på Bild & Kultur har i vanlig ordning fått lära oss mycket nytt när vi gör reportage om allt från gruvmätning och gruvplanering till hur man byter linor på en gruvhiss… Dessutom har företaget en ny vd som porträtteras i tidningen. Bläddra/läs

Thorsten Nordenfelt – internationell entreprenör på 1800-talet

Thorsten Nordenfelt och Helge Palmcrantz kulsprutor såldes i Europa, Sydamerika, Afrika, Persien, Ryssland, Japan… Vi fick uppdraget att OCR-scanna Thorsten Nordenfelts egen levnadsberättelse, sätta om den igen och tillgängliggöra den för släkten Nordenfelt, som var nyfikna på sin ”grand old man”. Ett intressant uppdrag och en insyn i en spännande epok av svensk näringslivshistoria!

Vatten Avlopp Kretslopp 2020

Fallande och gulnande löv i all ära men det största hösttecknet för oss är kanske att vi börjar arbeta med konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Under två dagar diskuterar yrkesfolk från hela va-branschen utmaningar och lösningar. Till konferensen hör också en superstor utställning med produkter för små avlopp och dagvatten.