Åk på gruvturism!

I området kring Zinkgruvan och Åmmeberg har det bedrivits gruvdrift ända sedan 1200-talet. Tack vare gruvdriften och bolaget Viellie Montagne byggdes ett unikt gruvsamhälle upp. Vi har tillsammans med Zinkgruvan Mining och de två orternas hembygdsföreningar gjort en turistbroschyr med fokus på områdets gruvhistoria. Och du – den finns på både svenska och engelska.