Automation på agendan

I nya numret av Zinktrycket ägnas stort utrymme åt det tekniksprång som just nu tas i Zinkgruvan. Att övergå till en digitaliserad verksamhet har sina knäckfrågor. Spännande att få följa utvecklingen tycker Maria & Adam, som gjort en stor del av artiklarna. Bläddra

Bra bett

Anette och Maria som är så snälla i vanliga fall har gjort en riktigt ilsken logga! Det är vår kund Nils Ahlgren AB som lanserar ett helt nytt träskruvsortiment, och som behövde en logga för skruven. Både Anette och Maria gillar att skruva, och tycker det är viktigt att det är bra bett i skruven.…

Vem tillverkar Serafimerorden?

De Kungliga Hovleverantörsföretagen besitter stor specialkunskap. Visste du att Serafimerorden tillverkas på Öland? Eller att det finns ett företag som kan laga vagnshjulen om Sjuglasvagnen skulle gå sönder. Hovleverantörerna svetsar, gjuter, kokar, tvättar, brygger och snidar – för kung & fosterland! Nu gör vi en ny bok om dessa företag. Klar 2021.

Tryck i Zinktrycket

Nya numret av Zinktrycket känns ovanligt innehållsrikt. Vi på Bild & Kultur har i vanlig ordning fått lära oss mycket nytt när vi gör reportage om allt från gruvmätning och gruvplanering till hur man byter linor på en gruvhiss… Dessutom har företaget en ny vd som porträtteras i tidningen. Bläddra/läs

Thorsten Nordenfelt – internationell entreprenör på 1800-talet

Thorsten Nordenfelt och Helge Palmcrantz kulsprutor såldes i Europa, Sydamerika, Afrika, Persien, Ryssland, Japan… Vi fick uppdraget att OCR-scanna Thorsten Nordenfelts egen levnadsberättelse, sätta om den igen och tillgängliggöra den för släkten Nordenfelt, som var nyfikna på sin ”grand old man”. Ett intressant uppdrag och en insyn i en spännande epok av svensk näringslivshistoria!