Vår konferens i Borås

Den 18–21 mars var vi i Borås på den konferens vi är med och arrangerar varje år: ”Vatten Avlopp Kretslopp”. Stället heter Åhaga, och är en gammal lokverkstad som rymde oss alla: 500 deltagare och så 1500 fastighetsägare som kom på ”Avloppslördag”, för att lära sig mer om teknik för det egna, enskilda avloppet. En…

Zinktrycket är namnet

…på Zinkgruvan Minings medarbetartidning. Den hette så på 1970-talet också, och den som har tillgång till dessa gamla tidningar kan där läsa om den väldiga utbyggnaden som gjordes då, med schaktsänkning, nytt anrikningsverk och förändrad logistikkedja till utlastningshamn vid Vänern. Dagens nummer handlar om sandmagasinet Enemossen, säkerhet och långpendling.