Hög med tre exemplar av Vi är Zinkgruvan Mining

Guide till god arbetsmiljö

Säker arbetsmiljö på en arbetsplats som en gruva ställer krav på god företagskultur, gemensamma spelregler och normer. Detta tar Zinkgruvan Mining fasta på och därför har de tagit fram en 20-sidig folder på ämnet där David Cederlöf bidragit med sina karaktäristiska illustrationer. En god hjälp för den som t.ex. gör sin första arbetsdag i gruvan.

Uppslag i Vi är Zinkgruvan Mining