Automation på agendan

I nya numret av Zinktrycket ägnas stort utrymme åt det tekniksprång som just nu tas i Zinkgruvan. Att övergå till en digitaliserad verksamhet har sina knäckfrågor. Spännande att få följa utvecklingen tycker Maria & Adam, som gjort en stor del av artiklarna. Bläddra