Thorsten Nordenfelt – internationell entreprenör på 1800-talet

Thorsten Nordenfelt och Helge Palmcrantz kulsprutor såldes i Europa, Sydamerika, Afrika, Persien, Ryssland, Japan… Vi fick uppdraget att OCR-scanna Thorsten Nordenfelts egen levnadsberättelse, sätta om den igen och tillgängliggöra den för släkten Nordenfelt, som var nyfikna på sin ”grand old man”. Ett intressant uppdrag och en insyn i en spännande epok av svensk näringslivshistoria!