Vatten Avlopp Kretslopp 2020

Fallande och gulnande löv i all ära men det största hösttecknet för oss är kanske att vi börjar arbeta med konferensen Vatten Avlopp Kretslopp. Under två dagar diskuterar yrkesfolk från hela va-branschen utmaningar och lösningar. Till konferensen hör också en superstor utställning med produkter för små avlopp och dagvatten.