Våtmarksguiden

”Långsiktigt minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar, vattendrag och hav liksom anläggningar med högre rekreationsvärde och värde för biologisk mångfald”. Där är pointen med att anlägga en våtmark. Nu har vi byggt en sajt som ska inspirera den som står i begrepp att sätta igång. vatmarksguiden.se