Vår konferens i Borås

Den 18–21 mars var vi i Borås på den konferens vi är med och arrangerar varje år: ”Vatten Avlopp Kretslopp”. Stället heter Åhaga, och är en gammal lokverkstad som rymde oss alla: 500 deltagare och så 1500 fastighetsägare som kom på ”Avloppslördag”, för att lära sig mer om teknik för det egna, enskilda avloppet. En…