Zinktrycket är namnet

…på Zinkgruvan Minings medarbetartidning. Den hette så på 1970-talet också, och den som har tillgång till dessa gamla tidningar kan där läsa om den väldiga utbyggnaden som gjordes då, med schaktsänkning, nytt anrikningsverk och förändrad logistikkedja till utlastningshamn vid Vänern. Dagens nummer handlar om sandmagasinet Enemossen, säkerhet och långpendling.